Tuesday, March 23, 2010

Hadis Nabi

Dari Ibnu Abbas r.a katanya:”Bahawa rasulullah S.A.W bersabda:”Sesiapa yang menukar agama Islamnya maka hendaklah kamu membunuhnya.” (Jamaah kecuali Muslim)

No comments:

Post a Comment